RRETH DB Hers

DB Hers ështe kompani e cila ështe themeluar në vitin 2021 nga dy shoqe të jetës.

Parimi ynë është kualiteti i punës të cilën e bëjmë duke ju ofruar juve produkte të cilat janë unike porsi ju, duke filluar me ofrimin e produkteve të cilat janë vështirë të gjinden në Kosovë, e kryesisht produkte nga Tik-Toku!

Ndaj jush ju kem borxh korreksinë më të madhe nga DB Hers dhe stafi i saj, dhe ky sigurisht është parim parësor!